Bir hukuk terimi olarak isimlendirilen sükna bir ikamet yerinin belirli bir bölümü ya da tamamında oturma hakkı olarak ifade edilir.

Senetle ev sahibi olmak isteyenler için birçok alternatif yer alıyor. Türk medeni kanun maddelerinde de ismi geçen sükna terimi genel olarak çok kullanılan bir terim olmamakla beraber,  kişiler bu kelime ilgili çeşitli araştırmalarda da bulunabiliyor.

Sükna hakkına sahip olan kişiler ikametgahlarda her zaman yaşama hakkına sahiptir. Türkçe sözlük anlamı oturmak, yerleşmek ve sükunet anlamı ile ifade edilen sükna konusunda hak sahibi olma detayı da her zaman vardır. Sükna ismi halk arasında ise oturma hakkına sahip olan kişi anlamına da gelir.

Sükna İle İlgili Bilgiler

Kira öder gibi ev sahibi olmak her zaman mümkün olan bir durumdur. Kişiler maddi bütçelerine uygun olarak yeni bir ev sahibi olabilirler. Ev sahibi olan kişiler için kullanılan bir terim olan sükna hakkı halk arasında herhangi bir evde ikamet etme hakkına sahip olan kişiler için verilen bir hak ya da izin olarak ta anlam ifade eder.

Genel olarak bakıldığında sükna kelimesi çok fazla telaffuz edilen bir terim değildir. Ancak ev sahibi ya da işyeri tarzındaki işlemler de sükna kelimesinin adı geçer. Taşınmaz gayrimenkuller üzerinde bulunan sükna hakkı asla üçüncü kişilere devir ya da nakil edilemez.

Sükna Terimi Nedir

Kiradan kurtulmak isteyen bütün kişiler bütçelerine uygun taşınmaz gayrimenkul yani ev satın alabilirler. Sükna terimi sahip olunan ev tarzında ki ikametgahlarda oturabilme hakkıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere bir yerde ikamet etme yani sükünet içerisinde yaşam hakkı sükna terimi ile ifade edilir.

Sükna hakkı Türk medeni kanun kapsamında da yer alan bir haktır. Kira ve sükna hakları arasında çok sayıda farklılıklar vardır. Bu farklılıklar kanunda belirtildiği şekilde halen geçerliliği korusa da çok bilgi alınan bir konu olarak görülmez.

Birikimevim ile iletişime geçerek sükna hakkında detay bilgiler öğrenebilmenin yanı sıra senetle ev, peşinatsız ev gibi farklı ev satın alma yöntemleriyle ilgili de bilgi alabilirsiniz.